Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427450 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim ann Nguyen
 Kim ann Nguyen - ID: 1427450
 Name:  Kim ann Nguyen
 IP & Posted by:  205.185.193.48 on February 12, 2018 at 6:04am
 Updated by:  February 12, 2018 at 11:09pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  89109
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  chef
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  long
 Free Time:  I like swimming
 I Am:  Tôi là một người có đầu óc nhẹ nhàng, tôi thích được thẳng về phía trước trong các hoạt động của tôi với mọi người, trên thực tế lý do những người bạn của tôi như tôi chỉ là cos của chính sách của tôi là đơn giản như tôi tin rằng Greatness Lies Trong Đơn giản ... Am rất Loving và chăm sóc phụ nữ có nhiều tình yêu, đức tin và trung thực và tin cậy như mọi người ... Rất nhạy cảm và tôi thích vui chơi với bạn bè Tôi yêu họ và sẵn sàng có một gia đình hạnh phúc ... sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để có một người đàn ông tốt những người sẽ là một người cha tốt cho trẻ em của tôi đôi khi đến ... Am rất đam mê và có ý thức hài hước và Giống như đi ra ngoài vào cuối tuần và đi mua sắm cũng.
 Looking For:  Tôi muốn một người nghiêm túc, một người thực sự muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình cùng tôi

Back | Send Email to Kim ann Nguyen (ID: 1427450)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.