Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427451 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to bánh bèo
 bánh bèo - ID: 1427451
 Name:  bánh bèo
 IP & Posted by:  1.52.104.57 on February 12, 2018 at 6:16am
 Updated by:  February 12, 2018 at 11:09pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sẽ nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  không biết nữa
 Free Time:  Đi lòng vòng
 I Am:  .....sẽ biết khi tiếp xúc
 Looking For:  Nghiêm túc tìm bạn đời,vui lòng đừng giỡn chơi 0933223837

Back | Send Email to bánh bèo (ID: 1427451)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.