Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427459 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tâm phạm

 Tâm phạm - ID: 1427459
 Name:  Tâm phạm
 IP & Posted by:  113.174.109.118 on February 12, 2018 at 8:58am
 Updated by:  February 12, 2018 at 11:20pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn: tìm kiếm người iu Mục tiêu dài: tìm người bạn đời
 Free Time:  Thường thì em online, có đièu kiện chut xiu thì đi du lich, hop mat bạn bè và gia đình
 I Am:  Là một cô gái bình thường, trọng tình nghĩa, yêu con người, yêu đọng vật và yêu thiên nhiên
 Looking For:  Người yêu thương em, cùng em trải qua mưa nắng cuộc đời

Back | Send Email to Tâm phạm (ID: 1427459)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.