Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427516 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to vechgiaylangtu

 vechgiaylangtu - ID: 1427516
 Name:  vechgiaylangtu
 IP & Posted by:  47.204.208.213 on February 13, 2018 at 12:06pm
 Updated by:  February 28, 2018 at 12:43am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Beach
 State/Province:  Florida
 Zip:  34654
 Country:  United States
 Religion:  Protestant
 Education:  High School graduate
 Occupation:  overseas
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  đời ta mộng lớn đã nhiều! bao năm trong chốn tranh giành! giờ đây thấu hiểu thế nào phù du!
 Free Time:  Em muốn Anh làm gì cho Em=?
 I Am:  một đời lãng tử đã đi qua giờ đây còn lại những ngậm ngùi.!. yêu thương cai đắng của cuộc đời! người chưa nếm thử thì sao làm người..!!..
 Looking For:  "dấu chân Anh đã khắp trong thế giới đông người"! mà sao Anh vẫn chưa thấy được Em...!!!...

Back | Send Email to vechgiaylangtu (ID: 1427516)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.