Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427597 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hailey - ID: 1427597
 Name:  Hailey
 IP & Posted by:  208.121.64.10 on February 15, 2018 at 10:10am
 Updated by:  May 11, 2018 at 3:26pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  San jose
 State/Province:  California
 Zip:  95121
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  F&C specialist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lam nhưng điêu em thich. Em luôn thưc hiên ươc mơ cua chinh minh.
 Free Time:  Tâp thê duc nhip điêu, nghe đan,dao biên, mua sâm, nâu nhưng mon ăn ngon cung ngươi thân thương thương thưc, don dep nha cua, hơp măt ban be.
 I Am:  Em la môt cô gai vui ve. Em tin la phu nư (nhưng chang) điêu sưng đang đươc hanh phuc. Tuy nhiên rât it ngươi biêt đươc răng H.P không phai do minh đi tim ma la do chung ta tao ra. Hanh trinh đên H.P bao gôm co 2 nhom; 1 nhom la đê đi chinh phuc, va nhom kia cân đươc chinh phuc. There are more to come, but i will let you explore:)
 Looking For:  Em tim nhưng điêu ngac nhiên thu vi tư nhưng môi quan hê tôt đep mang lai. Em tin la cuôc sông đây nhưng ngac nhiên thu vi nhưng cân minh kham pha. Trong em luôn co´ nhưng sư thôi thuc đê tim hiêu vê nhưng điêu ngac nhiên thu vi nây. Chinh nhưng điêu nây tao nên môt phân y nghia trong cuôc sông cua em:)

Back | Send Email to Hailey (ID: 1427597)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.