Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427774 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bang Long

 Bang Long - ID: 1427774
 Name:  Bang Long
 IP & Posted by:  66.102.225.194 on February 18, 2018 at 12:34pm
 Updated by:  January 9, 2019 at 9:40pm
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  75081
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Âm Dương Thuận nghịch diệu nan cùng : nếu bạn tiếp theo (2) câu sau thì sẽ là bạn tri ki nếu không giãi dươc xin miễn Vào. Đơ Tốn Thời Gian cũa Bạn
 Free Time:  the thao , doc sach , suu tam tra dao & nghe thuat trống Đồng VN
 I Am:  binh dan gian di , thich yen tinh, tu duy tich cuc
 Looking For:   nguoi ban binh dan , cung mot so thich suu tam , neu ban co the giai ma (2) Cau Tiêp thì sẽ làm bạn

Back | Send Email to Bang Long (ID: 1427774)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.