Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427798 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Braven

 Braven - ID: 1427798
 Name:  Braven
 IP & Posted by:  124.47.95.72 on February 18, 2018 at 9:22pm
 Updated by:  February 19, 2018 at 9:09pm
 Gender:  Male
 Age:  24
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Technical intern
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nói chuyện , tâm sự về mình , kiếm một tình yêu thật
 Free Time:  Xem phim , nghe nhạc, đi du lịch
 I Am:  Tự lập từ nhỏ , ngã tự đứng dậy , ít dựa vào người khác
 Looking For:  Tìm bạn gái hoà đồng thân thiện

Back | Send Email to Braven (ID: 1427798)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.