Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427817 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to 1/2iu thương

 1/2iu thương - ID: 1427817
 Name:  1/2iu thương
 IP & Posted by:  1.55.46.44 on February 19, 2018 at 1:16am
 Updated by:  May 28, 2018 at 1:14am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1/2 iu thương đi hết con đường còn lại
 Free Time:  Dạo phố , nấu ăn , xem tv , online ...
 I Am:  Hãy gặp nhau để hiểu rõ về nhau , mình chỉ là người bình thường có 1 trái tim biết iu thương như bao người khác
 Looking For:  Người hợp tính với mình là được cùng nhau xây ngôi nhà và những đứa trẻ

Back | Send Email to 1/2iu thương (ID: 1427817)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.