Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427831 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vũ Lê
 Vũ Lê - ID: 1427831
 Name:  Vũ Lê
 IP & Posted by:  115.79.210.119 on February 19, 2018 at 8:25am
 Updated by:  February 19, 2018 at 9:01pm
 Gender:  Male
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Worker
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có công việc ổn định để đảm bảo cuộc sống cho người phụ nữ của tôi
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, tìm hiểu tính cách phụ nữ
 I Am:  Con người ít nói, mong muốn hòa bình, rất chung thủy, muốn tìm một người phụ nữ để yêu thương
 Looking For:  Phụ nữ muốn tìm hiểu và tiến tới, muốn tìm người để chia sẻ và thông cảm

Back | Send Email to Vũ Lê (ID: 1427831)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.