Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427954 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lucien
 Lucien - ID: 1427954
 Name:  Lucien
 IP & Posted by:  116.108.166.250 on February 20, 2018 at 10:23pm
 Updated by:  May 10, 2018 at 2:17pm
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Toulouss
 Zip:  31000
 Country:  France
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  xin chào, tôi tiếng pháp, Á-Âu. tôi nói một chút ngôn ngữ của bạn. nhưng tôi phục vụ tôi Google Translate, cử chỉ và khuôn mặt đối với tôi faie hiểu. tôi nói chuyện cũng đủ tiếng anh. tôi chỉ thường, đủ để Việt Nam xem gia đình tôi. tôi đang tìm kiếm một cô gái cho cuộc sống của tôi là đẹp hơn. bạn có thể nhìn thấy tôi trên Messenger dưới Lucien dutilloy hoặc nhập của tôi số trên một trang web như zalo hoặc Skype: 09264/07577
 Free Time:  Swim, bike, race car, ski, walking, dance
 I Am:  I don't speak vietnamese, but english and french.
 Looking For:  Hello, i live in FRANCE but often i travel in VIETNAM. My mother is vietnamese and live HCM. But cause the war i was obliged to leave and forget vietnamese. I search a woman leaving HCM and speaking by preference english or french.

Back | Send Email to Lucien (ID: 1427954)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.