Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427960 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nini

 Nini - ID: 1427960
 Name:  Nini
 IP & Posted by:  42.115.140.149 on February 20, 2018 at 11:18pm
 Updated by:  March 30, 2018 at 5:37am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  dạo phố, shopping, cafe, spa...
 I Am:  hiền, dễ thương. hòa đồng, thích lãng mạng và bất ngờ
 Looking For:  1 người biết yêu thương, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho em, biết tạo nhiều lãng mạng và bất ngờ cho em vui

Back | Send Email to Nini (ID: 1427960)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.