Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428030 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ha thanh
 ha thanh - ID: 1428030
 Name:  ha thanh
 IP & Posted by:  58.187.174.63 on February 21, 2018 at 3:25pm
 Updated by:  July 23, 2018 at 6:06pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt Lam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Huu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn trai tam dau họp để đi đến hon nhan.
 Free Time:  Xem phim hài, lên mạng đọc báo
 I Am:  Hien, ít nói, chỉ nói khi nào cần muốn nói.
 Looking For:  Hien như tôi

Back | Send Email to ha thanh (ID: 1428030)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.