Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428111 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Gấu

 Gấu - ID: 1428111
 Name:  Gấu
 IP & Posted by:  14.187.139.16 on February 22, 2018 at 10:19am
 Updated by:  April 17, 2018 at 5:09am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  SỐNG VUI VẺ
 Free Time:  NGHE NHẠC, ĐỌC SÁCH
 I Am:  VUI VẺ, ƯA SẠCH SẼ, GHÉT NÓI DỐI
 Looking For:  VUI VẺ, SỐNG LÀNH MẠNH, KHÔNG HÚT THUỐC, ỔN ĐỊNH VỀ KINH TẾ VÀ SUY NGHĨ

Back | Send Email to Gấu (ID: 1428111)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.