Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428166 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to suonggio
 suonggio - ID: 1428166
 Name:  suonggio
 IP & Posted by:  183.91.31.37 on February 23, 2018 at 1:18am
 Updated by:  March 8, 2018 at 8:05pm
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim
 I Am:  Là người vui vẻ hoà đồng thích trò chuyện tâm sự về cuộc sống
 Looking For:  Thêm bạn bớt thù. Cần một người để trò chuyện chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống hằng ngày. Ko 987 nam sau tam 060. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thân chào.

Back | Send Email to suonggio (ID: 1428166)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.