Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428215 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm ChưaThấy

 Tìm ChưaThấy - ID: 1428215
 Name:  Tìm ChưaThấy
 IP & Posted by:  27.3.254.202 on February 23, 2018 at 10:07pm
 Updated by:  March 6, 2018 at 5:13pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sài gòn
 Zip:  700010
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  1 nửa
 Free Time:  coi phim, tv, tưới cây, đi siêu thị, đi chùa
 I Am:  ngoại hình dễ nhìn, tính tình khó đỡ. Ko 12 sáo, bốn sáo tấm, năm sáo năm tía.
 Looking For:  đơn giản là đỡ được.

Back | Send Email to Tìm ChưaThấy (ID: 1428215)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.