Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428373 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang Hạnh
 Trang Hạnh - ID: 1428373
 Name:  Trang Hạnh
 IP & Posted by:  14.184.94.249 on February 26, 2018 at 11:12am
 Updated by:  March 16, 2018 at 10:46am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Để cuộc sống thêm ý nghĩa.
 Free Time:  Xem ti vi, đọc báo.
 I Am:  Sống giản dị, có phần quê mùa, thương mẹ vô cùng.
 Looking For:  Nguời rất mực yêu thương đấng sinh thành. Quý trọng tình thân... và trân trọng tình cảm của tôi.

Back | Send Email to Trang Hạnh (ID: 1428373)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.