Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428657 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc Nguyen
 Ngoc Nguyen - ID: 1428657
 Name:  Ngoc Nguyen
 IP & Posted by:  67.161.44.34 on March 1, 2018 at 9:40pm
 Updated by:  March 23, 2018 at 10:44pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tim ban
 Free Time:  Nấu ăn , xem tivi nghe nhạc
 I Am:  Yêu trẻ con thích làm việc thiện nguyện , đi chùa ,
 Looking For:  Sống giản dị chân thành độc thân không phân biệt tuổi tác !

Back | Send Email to Ngoc Nguyen (ID: 1428657)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.