Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428682 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Thanh Thuy - ID: 1428682
 Name:  Thanh Thuy
 IP & Posted by:  115.77.98.212 on March 2, 2018 at 8:30am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  seller
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn
 Free Time:  xem phim....đùa giởn với chó cưng...
 I Am:  hơi nóng tính, hoà đồng, ko giận dai, thẩng tính...
 Looking For:  bạn trai có thể trò chuyện được...vì thời đại công nghệ tân tiến, nhửng cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau đả dần biến mất...

Back | Send Email to Thanh Thuy (ID: 1428682)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.