Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428826 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Pham Bích Hoang
 Pham Bích Hoang - ID: 1428826
 Name:  Pham Bích Hoang
 IP & Posted by:  27.77.235.130 on March 4, 2018 at 10:12pm
 Updated by:  March 13, 2018 at 4:36pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vinh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Mua Ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Xa tan chan troi huu duyen se gap Vo duyen trước mat cung bang kg
 Free Time:  Uống cafe xem phim thích di du lịch Thích cung ban dao pho uống cafe
 I Am:  Khong chín khong bay khong tam khong mot mot bay
 Looking For:  Dau co de gi tim gap mot nguoi chan tinh day Nhung dau de cung honk co nghĩa la honk co Tuy duyen Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ sao ?

Back | Send Email to Pham Bích Hoang (ID: 1428826)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.