Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428872 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Thuý
 Thanh Thuý - ID: 1428872
 Name:  Thanh Thuý
 IP & Posted by:  171.253.130.30 on March 5, 2018 at 4:19pm
 Updated by:  March 22, 2018 at 8:12am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn tâm sự , hiền và chân thành .
 Free Time:  xem tv.
 I Am:  hiền , thật thà , biết nấu ăn , sống tình cảm.
 Looking For:  tìm một người bạn lớn tuổi hơn mình có chung tính cách giống như mình hiền , thật thà , chân tình , sống tình cảm . Nếu ban cảm thấy hợp nhau có thể liên lạc thêm sđt mình 01228069009 Thanh Thuý Cảm ơn mọi người đã đọc qua hồ sơ của mình.

Back | Send Email to Thanh Thuý (ID: 1428872)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.