Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428957 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyen.T

 Nguyen.T - ID: 1428957
 Name:  Nguyen.T
 IP & Posted by:  171.247.47.225 on March 7, 2018 at 5:20am
 Updated by:  March 13, 2018 at 3:04am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Nai
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn hạn : đi làm trang trải cuộc sống hàng ngày Mục tiêu dài hạn : tiết kiệm và muốn kinh doanh hoẵc đầu tư .
 Free Time:  Nghe nhạc và đọc tin tức Việt Nam.
 I Am:  Chân thành , dễ thương , chăm chỉ , ham học hỏi , chung thuỷ .
 Looking For:  Nghề nghiệp ổn định, chân thành , chung thuỷ, nghiêm túc .

Back | Send Email to Nguyen.T (ID: 1428957)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.