Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428994 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Uyen Nguyen
 Uyen Nguyen - ID: 1428994
 Name:  Uyen Nguyen
 IP & Posted by:  14.169.80.233 on March 7, 2018 at 8:42pm
 Updated by:  March 8, 2018 at 9:09pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có cuộc sống và gia đình ổn định
 Free Time:  Du lịch, xem phim, online, đọc sách báo, cafe
 I Am:  Một người bình thường, khá thẳng tính, nhưng vui, hoà đồng và có thể nói chuyện với tất cả mọi người nếu thật sự nghiêm túc
 Looking For:  Không đặt mong muốn gì nhiều, vì ai cũng đều có ưu và khuyết điểm. Chỉ cần nghiêm túc để có thể phát triển mối quan hệ lâu dài

Back | Send Email to Uyen Nguyen (ID: 1428994)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.