Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429087 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm Vợ Hiền
 Tìm Vợ Hiền - ID: 1429087
 Name:  Tìm Vợ Hiền
 IP & Posted by:  112.197.176.35 on March 9, 2018 at 3:56am
 Updated by:  March 16, 2018 at 12:13am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  093 4883362
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhan viên kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn đinh sự nghiep và tim duoc ngừoi con gái nhân hậu, hien lành
 Free Time:  Cafe, nghe nhạc, gặp gỡ ban bẽ
 I Am:  Hiền, có ý chí, biết phấn đấu, vui vẻ, hoà đồng
 Looking For:  Hiền hậu, thật thà, dịu dàng

Back | Send Email to Tìm Vợ Hiền (ID: 1429087)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.