Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429173 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Binhyen - ID: 1429173
 Name:  Binhyen
 IP & Posted by:  223.56.88.171 on March 10, 2018 at 3:02pm
 Updated by:  April 3, 2018 at 6:18am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh phúc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn có một ai đó để yêu thương.
 Free Time:  Bất cứ việc gì.
 I Am:   Sống tình cảm giản dị,nội tâm...
 Looking For:  Một người đàn ông lớn tuổi,hiền lành và nhân hậu.

Back | Send Email to Binhyen (ID: 1429173)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.