Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429178 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huyen Nguyen
 Huyen Nguyen - ID: 1429178
 Name:  Huyen Nguyen
 IP & Posted by:  41.212.30.112 on March 10, 2018 at 6:57pm
 Updated by:  March 11, 2018 at 10:25pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  San Jose
 Zip:  94229
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Registered Nurse
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  "Dẫu gai khổ ta vẫn tìm hoài mãi những cao vời huyền ảo của tình yêu" ( K. H.) - Love will rescue , save the world. _Tinh thuong yeu se cuu roi the gioi!
 Free Time:   coi Youtube Vn, đọc sách , cầu nguyện, nghĩ ra nấu cái gì , nghe Kinh Pháp, du lịch, nghe nhạc... -writing Journal, enjoy VN youtube, reading books, praying, cooking something, listen Buddha teachings, travelling, music
 I Am:  sau 40 t, nên huớng về đời sống tâm linh, nhớ lời dạy: "tài san lớn nhất của đời nguời là trí tuệ &sức khoẻ"
 Looking For:  cũng là người như thế, cùng co sở thích đi hành hương Phật tích, thích du lịch ,long hướng thiện không phải tìm kiếm sắc dục trong cuộc đời Vô thường phai tan ... Trước hết là tình bạn chia sẻ chan thành những vui buồn đời sống nho que huong... who is same ideals , hobbies: love Nature, travelling, especially going on pilgrimate to Buddhist temples, kindness share to others ... Friendship is background firstly. How necessary friendship is in the life.

Back | Send Email to Huyen Nguyen (ID: 1429178)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.