Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429200 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to phong tran
 phong tran - ID: 1429200
 Name:  phong tran
 IP & Posted by:  27.75.242.228 on March 11, 2018 at 3:13am
 Updated by:  July 13, 2018 at 3:57am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ...tim nguoi noi ay....
 Free Time:  Xem phim, doc sach, ca hat va di bien,.....
 I Am:  Một nguời giản di, chân thành và trầm tính nhưng vui vẽ, hòa đồng, biết quan tâm và chia sẻ. Thích những điều tự nhiên đến va không giả tạo.....
 Looking For:  Mong gặp ai do chan thanh, vui ve va de men.......

Back | Send Email to phong tran (ID: 1429200)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.