Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429410 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Teddy

 Teddy - ID: 1429410
 Name:  Teddy
 IP & Posted by:  1.52.36.198 on March 13, 2018 at 11:44pm
 Updated by:  March 15, 2018 at 12:52am
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thiện bản thân và giúp ích cho gia đình xã hội
 Free Time:  Giao lưu bạn bè và thể thao
 I Am:  Hài hước thú vị để tận hưởng cuộc sống nhưng không kém sự nghiêm túc
 Looking For:  Người có thể đồng cảm và thấu hiểu để hướng đến mối quan hệ lâu dài

Back | Send Email to Teddy (ID: 1429410)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.