Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429536 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to QUOC CUONG

 QUOC CUONG - ID: 1429536
 Name:  QUOC CUONG
 IP & Posted by:  116.106.163.71 on March 15, 2018 at 8:45pm
 Updated by:  March 17, 2018 at 7:14am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nữa trái tim đã thất lạc từ lâu...
 Free Time:  Thể thao, đọc sách, nghe nhạc
 I Am:  Hoà đồng với bạn bè, thích từ thiện
 Looking For:  Mong muốn sẽ tìm gặp một nguời bạn gái, kết duyên, sống tron kiếp này.... Mail: mbalamquoccuong @ gmail cham com; mong rằng sớm tìm được người bạn trăm năm...

Back | Send Email to QUOC CUONG (ID: 1429536)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.