Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429547 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sunshine
 Sunshine - ID: 1429547
 Name:  Sunshine
 IP & Posted by:  113.173.251.109 on March 16, 2018 at 1:47am
 Updated by:  May 22, 2018 at 9:04pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Secreatary
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc , học nấu ăn, trang trí nhà cửa !
 I Am:  Nghiêm túc , thành thật , ghét sự dối trá trong tình bạn và tình cảm !Thư liên lạc qua facebook: Nàng Miusoa. không hồi âm với profile không có hình hoặc đăng hình giả !
 Looking For:  Độc thân ( dưới 40 tuổi ), thành thật, nghiêm túc , nhân hậu !

Back | Send Email to Sunshine (ID: 1429547)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.