Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429794 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tam Doan

 Tam Doan - ID: 1429794
 Name:  Tam Doan
 IP & Posted by:  108.4.58.25 on March 19, 2018 at 1:56pm
 Updated by:  March 5, 2019 at 4:43am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Richmond
 State/Province:  Virginia
 Zip:  12345
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim nguoi hop y de Tien xa hon, va cung nhau mo business va xay dung mai am gia dinh.
 Free Time:  Thich di Starbucks, shopping, xem phim, va du lich
 I Am:  Americanized. Sống ở Mỹ gần 30 năm, independent, Tinh trầm tính, va sống nội tâm. Hoi ít noi khi chua quen, nhung quen roi thi noi nhiều hơn va vui tính. Thích sạch se va gọn gàng.
 Looking For:  Americanized. Chua co con, Sống ở Mỷ lau năm, tánh tình phong thoang, khong bao thũ va ko truyền thống, dễ nhìn, vừa người, Khong hói, biet quan tam và chia se. Thích nấu an va du lịch.

Back | Send Email to Tam Doan (ID: 1429794)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.