Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430035 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tung Nguyen

 Tung Nguyen - ID: 1430035
 Name:  Tung Nguyen
 IP & Posted by:  68.235.36.117 on March 22, 2018 at 10:11am
 Updated by:  March 23, 2018 at 12:28am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  Will tell you later
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Oklahoma city
 State/Province:  Oklahoma
 Zip:  73008
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Self Employment
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nó miễn phí thời gian của tôi tôi thích đi đến bãi biển nhảy múa và tôi thích đọc sách và chơi với trẻ em
 I Am:  Hi tên tôi là Tung 43 từ Hoa Kỳ năm cũ với một kid am người đàn ông chăm sóc trung thực và ở đây đang tìm kiếm người phụ nữ trung thành trung thực để dành phần còn lại của cuộc sống của tôi với và tôi sẽ rất hạnh phúc này số của bạn có thể văn bản tôi 9188191687
 Looking For:  Ở đây đang tìm cách trung thực và chăm sóc thật giá trị trung thành người phụ nữ trung thành loại để dành phần còn lại của cuộc sống của tôi với

Back | Send Email to Tung Nguyen (ID: 1430035)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.