Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430116 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Smile

 Smile - ID: 1430116
 Name:  Smile
 IP & Posted by:  113.183.147.112 on March 24, 2018 at 12:02am
 Updated by:  December 30, 2018 at 4:59am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  KIÊN GIANG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kế Toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn phù hợp để kết hôn.
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhạc,nấu ăn...
 I Am:  Mình cũng bình thường như bao nhiêu người con gái khác.
 Looking For:  Người cùng chung chí hướng. VIBER:Không Chín Không Một,Hai Không Bảy Tám Chín Ba.

Back | Send Email to Smile (ID: 1430116)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.