Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430139 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to THỦY VÂN
 THỦY VÂN - ID: 1430139
 Name:  THỦY VÂN
 IP & Posted by:  117.3.192.195 on March 24, 2018 at 4:55am
 Updated by:  July 24, 2018 at 6:12am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NHÂN VIÊN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  TÌM MỘT NGƯỜI TỬ TẾ - CHÂN THÀNH LÀM BẠN
 Free Time:  ĐỌC SÁCH - NGHE NHẠC
 I Am:  HIỀN - DỊU DÀNG
 Looking For:  CẢM ƠN CÁC QUÝ ÔNG ĐÃ GHÉ THĂM THỦY VÂN

Back | Send Email to THỦY VÂN (ID: 1430139)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.