Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430140 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jimmy Long
 Jimmy Long - ID: 1430140
 Name:  Jimmy Long
 IP & Posted by:  42.114.22.3 on March 24, 2018 at 5:29am
 Updated by:  May 8, 2018 at 8:39pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinhdoanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Luôn hoàn thành công việc ngắn và theo đuổi ước mơ kinh doanh thành công ...
 Free Time:  Facebook ,gym ,swimming & coffe
 I Am:  Vui vẻ ,hòa đồng ,tự tin trong công việc ,mạnh mẽ trong làm tình .Luôn giử chữ tín trong mọi việc ...........
 Looking For:  Phụ nữ cùng hoàn cảnh ,dễ nhìn ,hướng ngoại và thích làm tình ,yêu trẻ nhỏ và có lối sống lành mạnh .Thankss

Back | Send Email to Jimmy Long (ID: 1430140)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.