Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430293 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng Loan

 Hồng Loan - ID: 1430293
 Name:  Hồng Loan
 IP & Posted by:  115.79.251.45 on March 26, 2018 at 7:47pm
 Updated by:  August 25, 2018 at 12:53am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Phước
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Công chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Chơi thể thao,du lịch,CF cuối tuần cùng bạn bè
 I Am:  Vui vẻ,hoà đồng,dễ gần, dễ mến
 Looking For:  Bạn cùng tuổi , có thể lớn hơn vài tuổi!có cùng sở thích để tâm sự và chia sẽ

Back | Send Email to Hồng Loan (ID: 1430293)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.