Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430531 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguyet

 nguyet - ID: 1430531
 Name:  nguyet
 IP & Posted by:  116.100.147.29 on March 30, 2018 at 6:45am
 Updated by:  December 11, 2018 at 2:30am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Toronto
 State/Province:  Canada
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  ....
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  lập gia đình va ổn định cuộc sống
 Free Time:  gym,game va xem fim
 I Am:  ko hiền cũng ko dữ
 Looking For:  người làm nhiều hơn nói.khiêm tốn chứ ko khoắc lác,nghiêm túc và biết lo lắng cho người yeu.có thể tiến xa hơn

Back | Send Email to nguyet (ID: 1430531)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.