Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430696 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tâm Trần
 Tâm Trần - ID: 1430696
 Name:  Tâm Trần
 IP & Posted by:  113.22.154.122 on April 1, 2018 at 8:07pm
 Updated by:  April 2, 2018 at 7:05pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  MMO
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, xem phim
 I Am:  Thích thể thao, âm nhạc, đọc sách, cafe ngẫm sự đời...
 Looking For:  Lễ phép, biết yêu thương..

Back | Send Email to Tâm Trần (ID: 1430696)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.