Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430706 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 THỤC UYÊN - ID: 1430706
 Name:  THỤC UYÊN
 IP & Posted by:  14.173.202.73 on April 1, 2018 at 9:39pm
 Updated by:  April 4, 2018 at 5:23pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  TÌM TÌNH YÊU LÂU DÀI
 Free Time:  XEM PHIM,LƯỚT WEB
 I Am:  TRẦM,THẲNG,NÓNG TÍNH NHƯNG CHÂN THẬT,KHÔNG THÍCH GIẢ DỐI.
 Looking For:  NGHIÊM TÚC,SUY NGHĨ CHO TƯƠNG LAI,KHÔNG LƯỜNG GẠT

Back | Send Email to THỤC UYÊN (ID: 1430706)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.