Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431005 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hong Ti Nguyen
 Hong Ti Nguyen - ID: 1431005
 Name:  Hong Ti Nguyen
 IP & Posted by:  45.50.101.103 on April 5, 2018 at 10:04pm
 Updated by:  April 10, 2018 at 12:44am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Garden Grow
 State/Province:  California
 Zip:  92843
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đời chân thật
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Thẳng tính,trung thực
 Looking For:  Hiền thật thà.Tuổi từ 50 đến 55,ai chỉ có ý định đùa giỡn cho vui..................thì làm ơn đừng gọi hay gởi Mail làm mất thì giờ của nhau . Xin chân thành cám ơn rất rất là nhiều..........

Back | Send Email to Hong Ti Nguyen (ID: 1431005)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.