Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431041 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn huy
 Nguyễn huy - ID: 1431041
 Name:  Nguyễn huy
 IP & Posted by:  42.113.166.158 on April 6, 2018 at 9:43am
 Updated by:  April 6, 2018 at 4:16pm
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hcm
 Country:  American Samoa
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người để yêu Và thương,quan tâm,lo lắng,chiều chuộng người đó
 Free Time:  Đánh tennis,chăm sóc cây,đọc báo
 I Am:  Tôi là tôi..sống đừng mong nhận lai quá nhiều,hãy cứ cho đi,đời sẽ trả cho ta sau.
 Looking For:  Biết yêu thương,Tinh cảm.zalo: không chín không ba 1 52440.mọi người kb nhé

Back | Send Email to Nguyễn huy (ID: 1431041)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.