Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431083 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang

 Trang - ID: 1431083
 Name:  Trang
 IP & Posted by:  58.187.154.108 on April 7, 2018 at 1:49am
 Updated by:  April 7, 2018 at 2:05am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Thợ làm tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu đi đến hôn nhân
 Free Time:  Đi cà phê với bạn,hát karaoke,đi dạo,xem phim
 I Am:  Hoà đồng vui vẽ và năng động,sống tình cảm
 Looking For:  Chân thành và biết lắng nghe, biết tìm hiểu đối phương

Back | Send Email to Trang (ID: 1431083)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.