Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431155 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vi1258535323

 Vi1258535323 - ID: 1431155
 Name:  Vi1258535323
 IP & Posted by:  123.23.247.21 on April 8, 2018 at 5:50am
 Updated by:  May 18, 2018 at 6:04am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm thuê
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Chân thành tìm 1 mối quan hệ nghiêm túc
 Free Time:  Viber 01258...53...53...23
 I Am:  Hòa đông nhưng cũng hơi nóng tính 01258...53...53...23
 Looking For:  Hi vọng trên thế giới ảo này tìm được 1 người thật lòng và 1 mối quan hệ nghiêm túc

Back | Send Email to Vi1258535323 (ID: 1431155)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.