Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431169 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyen Yen
 Nguyen Yen - ID: 1431169
 Name:  Nguyen Yen
 IP & Posted by:  115.77.94.107 on April 8, 2018 at 11:40am
 Updated by:  April 8, 2018 at 4:27pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Bartender
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tell you later
 Free Time:  Làm những điều mình thích và thích những điều mình làm.
 I Am:  Vui vẻ,thân thiện .......... nếu may mắn bạn sẽ biết thêm.
 Looking For:  Ko có mẫu người lý tưởng nhất định,dùng sự chân thành để chia sẽ,dùng con tim để cảm nhận và dùng lý trí để quyết định.

Back | Send Email to Nguyen Yen (ID: 1431169)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.