Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431324 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Mai pure pearl - ID: 1431324
 Name:  Mai pure pearl
 IP & Posted by:  50.29.162.241 on April 10, 2018 at 6:30pm
 Updated by:  April 12, 2018 at 1:58pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Southern Ontario
 State/Province:  Ontario
 Country:  Canada
 Religion:  Protestant
 Education:  High School graduate
 Occupation:  thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống vui vẽ , bình an hạnh phúc
 Free Time:  độc sách, nấu ăn , nướng bánh ,đi đến bãi biển , thư viện nghe nhạn , vẻ tranh , mai đồ sừa quần áo ,
 I Am:  Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ có lòng tốt , tôn trọng người ,
 Looking For:  tìm kím bạn hiền lành , có lòng tốt , tôn trọng người , biết thương người đễ tâm sự khi buồn vui

Back | Send Email to Mai pure pearl (ID: 1431324)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.