Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431337 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Trí

 Nguyễn Trí - ID: 1431337
 Name:  Nguyễn Trí
 IP & Posted by:  27.64.43.104 on April 10, 2018 at 10:53pm
 Updated by:  May 23, 2018 at 4:48am
 Gender:  Gay
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây lại nhà cho má, pla pla các thứ
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, hoạt hình..
 I Am:  Không đẹp nhưng dễ nhìn, zalo không chín ba tám sáu không bảy không sáu hai.
 Looking For:  Friend

Back | Send Email to Nguyễn Trí (ID: 1431337)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.