Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431358 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ho ngoc danh

 ho ngoc danh - ID: 1431358
 Name:  ho ngoc danh
 IP & Posted by:  171.232.60.21 on April 11, 2018 at 5:55am
 Updated by:  April 14, 2018 at 2:50am
 Gender:  Male
 Age:  58
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  bacsi
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm bạn để lập gia đình .
 Free Time:  Đọc sách , cà phê ,chơi tennis , du lịch
 I Am:  Lớn tuổi ,công việc tốt ,thích du lịch và thể thao , suy nghĩ tích cực .con đã lớn và ở nước ngoài , rất mong muốn có bạn đời .
 Looking For:  bạn gái ,cùng muốn lập gia đình , ổn định cuộc sống .

Back | Send Email to ho ngoc danh (ID: 1431358)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.