Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431476 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to BẠN TÂM giao
 BẠN TÂM giao - ID: 1431476
 Name:  BẠN TÂM giao
 IP & Posted by:  171.233.175.7 on April 13, 2018 at 9:04pm
 Updated by:  April 13, 2018 at 11:37pm
 Gender:  Gay
 Age:  41
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kd tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Bạn tâm giao , chia sẻ mọi chuyện
 Free Time:  Xem tivi , đạp xe
 I Am:  Hiền , nội tâm , menly , biết thông cảm , biết nhường cơm sẻ áo
 Looking For:  Bạn tương đồng với mình , rất cảm ơn đả ghé thăm

Back | Send Email to BẠN TÂM giao (ID: 1431476)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.