Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431610 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Châu Phạm

 Châu Phạm - ID: 1431610
 Name:  Châu Phạm
 IP & Posted by:  113.161.39.183 on April 16, 2018 at 7:18am
 Updated by:  November 25, 2018 at 4:33pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người đàn ông chân thành, nghiêm túc
 Free Time:  Online, xem phim, nghe nhạc
 I Am:  Chân thật, cởi mở, hoà đồng và là 1 người mẹ đơn thân!
 Looking For:  Người đàn ông chân thành, thành đạt, yêu gia đình

Back | Send Email to Châu Phạm (ID: 1431610)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.