Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431646 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thắm Nguyễn

 Thắm Nguyễn - ID: 1431646
 Name:  Thắm Nguyễn
 IP & Posted by:  115.74.177.90 on April 16, 2018 at 8:19pm
 Updated by:  April 21, 2018 at 10:33pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  xem phim hoặc trà sữa
 I Am:  Tính e dễ hoà đồng , hiền , vì mọi người nhiều hơn nên rất ghét sự đùa giỡn
 Looking For:  E không cần 1 người quá hoàn hảo chỉ cần 1 người yêu nghiêm túc và thật thà ! biết quan tâm và yêu thương

Back | Send Email to Thắm Nguyễn (ID: 1431646)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.