Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431796 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vân Thanh Hươ
 Vân Thanh Hươ - ID: 1431796
 Name:  Vân Thanh Hươ
 IP & Posted by:  115.79.5.233 on April 19, 2018 at 7:51am
 Updated by:  April 19, 2018 at 5:00pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống một cuộc sống bình dị , an nhiên , không bon chen.
 Free Time:  Xem tivi , nấu ăn
 I Am:  Vui vẻ , thân thiện , dễ hoà nhập trong cuộc sống
 Looking For:  Muốn tìm người hợp ý, thích lắng nghe tâm sự buồn vui trong cuộc sống . Một người bạn để sẻ chia .

Back | Send Email to Vân Thanh Hươ (ID: 1431796)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.